Утвърждавам!

Д. Делибалтова

Директор

                                                   Програма

по случай празника на ОУ „Иван Вазов“

гр. Бургас, кв. Банево

учебна 2017/2018 година

  1. Дни на отворените врати/13.03.2018 г-19.03.2018 г./

 

Предмет дата час клас преподавател
1 Химия 13.03. 3ч  9,40-10,20 7 кл Н. Недялкова
2 Математика 13. 03 5ч  11, 30-12,10 5 кл К.Джуркова
3 Английски език 14. 03. 1ч 8,00-8,40 5 кл Р. Станишева
4 История 14. 03 3ч 9,40-10,20 5 кл В. Христова
5 Околен свят 15. 03 1ч 8,00-8,30 1 кл Б. Стамболиева
6 Околен свят 15. 03 2ч 8,50-9,30 2 кл А. Карастоянова
7 Човек и природа 15. 03 4ч 10,40- 11,20 4 кл М. Желева
8 Човек  и общество 19. 03 5ч 11,30- 12,10 3 кл Р. Кирякова

 

  1. Изложба във фоаето на училището –Представяне на клубовете в ОУ „Иван Вазов“-гр. Бургас,кв. Банево – 21.,22.03.2018 г.

 

  1. Празнична програма- 22.03.2018 г. от 10.00 ч .,салона на читалището