На вниманието на ученици и родители!

Междусрочна ваканция – от 03.02.2018г. до 06.02.2018г. вкл. на основание

Заповед №РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката.

Учебните занятия продължават на 07.02.2018г. /сряда/