6-ти декември неучебен ден за учениците


Съгласно заповед на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас

6 -ти декември е обявен за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на Община Бургас.