Наша гордост

Във връзка с проект„Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас” Община Бургас организира и тази година конкурс за есе на тема“Училището-територия на етническа толерантност“.

Жулиета Вълчева от 7 клас за втора поредна година спечели второ място на конкурса, а с поощрителни грамоти бяха наградени- Силвия Динева, Мирела Донева,Зюмбюлка Марийкова от 5клас и Катерина Димитрова и Памела Григорова от 6 клас и Мюзиян Хюсеин 7кл.