Общо събрание за прием на бюджет 2017

На 27.02.2017 от 13:30 ч., ще се проведе Общо събрание за приемане на Бюджет 2017 год. Каним представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство на ОУ „Иван Вазов“ да присъстват.