Родителска среща

На 20.10.2015 г. (вторник) в ОУ „Иван Вазов“ – кв. Банево, ще се проведе родителска среща за отчитане резултатите от входните нива, успех и дисциплина, както следва:

Начален курс – 17:30 ч.

Прогимназиален курс – 18:30 ч.