Тук работят

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ
ДИРЕКТОР

Динка Делибалтова

Български език и литература

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Мария Желева

Начална педагогика

Боряна Стамболиева

Начална и предучилищна педагогика

Анета Карастоянова

Начална и предучилищна педагогика

Росица Кирякова

Начална педагогика

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Цветолюб Стоицев

Физическа култура и спорт

 Веселина Христова

  Български език и история

Керанка Джуркова

Математика и Информатика

Ралица Станишева- Димитрова

Английски език

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Надежда Пенева

Наталия Николова

Надя Сотирова

Физика

Начална и предучилищна педагогика

Начална и предучилищна педагогика

ЗАС

Теодора Михайлова

Икономист – счетоводител

Огняр

Минка Георгиева

Средно образование

Хигиенист

Катя Фотева

Средно