Тук работят

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ
ДИРЕКТОР

Динка Делибалтова

Български език и литература

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Мария Желева

Начална педагогика

Боряна Стамболиева

Начална и предучилищна педагогика

Анета Карастоянова

Начална и предучилищна педагогика

Росица Кирякова

Начална педагогика

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Пламен Симеонов

Български език и литература,

Физическа култура и спорт

 Веселина Христова

  Български език и история

Полина Димитрова

Математика и Информатика

Величка Недева

Английски език

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Надежда Пенева

 Мария Банкова

Надежда Чолакова

Физика

Начална и предучилищна педагогика

ЗАС

Теодора Михайлова

Икономист – счетоводител

Огняр

Тодора Василева

Средно образование

Хигиенист

Катя Фотева

Средно