Тук работят

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ
ДИРЕКТОР

Динка Делибалтова

Български език и литература

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Мария Желева

Начална педагогика

Боряна Стамболиева

Начална и предучилищна педагогика

Анета Карастоянова

Начална и предучилищна педагогика

Росица Кирякова

Начална педагогика

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Цветолюб Стоицев

Физическа култура и спорт

Недялка Недялкова  Физика и астрономия

Човекът и природата

География и  икономика

 Веселина Христова

  Български език и история

Керанка Джуркова

           Математика

  Информационни технологии

Ралица Станишева- Димитрова

    Английски език

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Гергана Бялкова

Наталия Николова

Надя Сотирова

ЦОУД

Начална и предучилищна педагогика

Начална и предучилищна педагогика

ЗАС

Теодора Михайлова

Икономист – счетоводител

Огняр

Катя Фотева

Средно образование

Хигиенист

Станка Янева

Средно образование