Бюджет 2017/18 г.

Отчет на четвърто тримесечие към 31.12.2017г.

Отчет на тримесечен бюджет към дата 15.09.2017 г.

Отчет Бюджет 2018 г.

Отчет на тримесечен бюджет към дата 30.09.2018 г.