Бюджет 2017/18 г.

Отчет на четвърто тримесечие към 31.12.2017г.

Отчет на тримесечен бюджет към дата 15.09.2017 г.

Отчет Бюджет 2018 г.

Отчет на тримесечен бюджет към дата 30.09.2018 г.

Отчет на четвърто тримесечие към 31.12.2018г