Начало

1 клас  2 клас  3 клас  4 клас  5 клас  6 клас  7 класDSCI0186

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ!

Д о б р е   д о ш л и   н а   н а ш и я    у е б с а й т.

       Надяваме се, че той ще улесни контактите ни и ще бъде особено полезен за всички, съпричастни към образованието на нашите деца. Тук можете да намерите информация за най-важните неща, свързани с училището ни и българското образование.


ОУ „Иван Вазов“ предлага: Целодневно обучение; Безплатни закуски за І, ІІ, ІІІ и ІV клас; Ранно чуждоезиково обучение по Английски език в ЗИП; Желаещите деца могат да посещават СИП хореография.


ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ : Превръщане на училището в желана територия за учениците от кв. Банево и с. Изворище, в привлекателна и авторитетна институция; Високо качество на ОВП; Делова и спокойна атмосфера в учебните часове; Наситена с емоции извънкласна дейност, насочена към съхраняване на българските традиции, възрожденски дух и родолюбие.


 

 

 

Последни публикации

Наша гордост

Във връзка с проект„Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас” Община Бургас организира и тази година конкурс за есе на тема“Училището-територия на етническа толерантност“.

Жулиета Вълчева от 7 клас за втора поредна година спечели второ място на конкурса, а с поощрителни грамоти бяха наградени- Силвия Динева, Мирела Донева,Зюмбюлка Марийкова от 5клас и Катерина Димитрова и Памела Григорова от 6 клас и Мюзиян Хюсеин 7кл.

  1. Правилник за дейността на ОУ“Иван Вазов“-гр.Бургас,кв.Банево Коментарите са изключени за Правилник за дейността на ОУ“Иван Вазов“-гр.Бургас,кв.Банево
  2. Годишен план за учебната 2017/2018 година Коментарите са изключени за Годишен план за учебната 2017/2018 година
  3. Родителска среща за начален и прогимназиален курс Коментарите са изключени за Родителска среща за начален и прогимназиален курс
  4. Първи учебен ден Коментарите са изключени за Първи учебен ден